Pular para o conteúdo

Dojokun

一、礼節を重んずる事。
Hitotsu, Reisetsu wo omonzuru koto.
Importante, cultivar as boas maneiras.​

一、正しい心を以て聖拳とする事
Hitotsu, Tadashii kokoro wo motte seiken to suru koto.
Importante, ter domínio sobre os punhos e uma mente correta.​

一、過激なる言動行為を慎む事。
Hitotsu, kageki naru gendo koi o tsutsushimu koto.
Importante, abster-se de discurso e conduta impróprias.​

一、相信じて和する事。
Hitotsu, Ai shinjite wasuru koto.
Importante, manter a harmonia e confiar uns nos outros.​

一、究道の精神を怠らざる事
Hitotsu, kyudo no seishin o okotarazaru koto.
Importante, não negligenciar o espírito de pesquisa.